Site map
Nader toelichting op de navigatie binnen de website 
                                                                                                                                                                                                                                    

 home Hoofdpagina

 site map Deze pagina

 kwartierstaat De kwartierstaat van mijn kinderen Jeanette en Robert, waarin u kunt doorklikken naar voorouders
Kwartierstaat: Met elke oudere generatie verdubbelt het aantal voorouders. (2 ouders, 4 grootouders etc.)

 huwelijken m De lijst van huwelijken, gesorteerd op de naam van de mannen
Op deze lijst komen enkel personen voor, welke van Aken heten of een partner hebben met de naam van Aken

 huwelijken v De lijst van huwelijken, gesorteerd op de naam van de vrouwen
Op deze lijst komen enkel personen voor, welke van Aken heten of een partner hebben met de naam van Aken

 actueel De pagina met actuele zaken, zoals vastlopers bij mijn onderzoek, uw vragen, gezochte verwanten etc
Ook op deze pagina bijzondere van Akens, aardige verhaaltjes en wetenswaardigheden

 gendringen De Gendringen Pagina, met info en links betreffende de voormalige gemeente
Deze pagina is bij uitstek bedoeld voor uitwisseling van gegevens met andere genealogen

 kaarten Kaarten van het Gelders-Kleefse gebied en de verspreiding van de familienaam van Aken in Nederland

 links Interessante websites op het gebied van genealogie, historie en de streek

 e-mail Stuur een e-mail naar Herman van Aken, webmaster van deze website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engels
Site map English
Explanation of the navigation within this site 

 home Homepage

 site map This page

 kwartierstaat The pedigree of my children Jeanette and Robert, in which you can click to the ancestors
Pedigree: With each older generation the number of ancestors doubles. (2 parents, 4 grandparents etc.)

 huwelijken m List of marriages, sorted by the name of the husband
Only persons with the surname Van Aken or whose partner has the surname Van Aken are listed here

 huwelijken v List of marriages, sorted by the (maiden) name of the wife
Only persons with the surname Van Aken or whose partner has the surname Van Aken are listed here

 actueel Actual items, problems with my research, your questions, wanted relatives etc
Also on this page particular Van Akens, nice tales and things worth knowing

 gendringen The Gendringen page, with info and links regarding this former municipality
This page is very suitable for the exchange of information  with other genealogists
 
 kaarten Maps of the Dutch-German border region of  Gelderland and Kleve and the population of the family name Van Aken  in the Netherlands

 links Interesting Internet sites on genealogy, history and the region

 e-mail Send an e-mail to Herman van Aken, webmaster of this site
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duits
Site map Deutsch 

Genauere Erklärung zur Navigation innerhalb des Websites 

 home Homepage

 site map Diese Seite

 kwartierstaat Ahnentafel meiner Kinder Jeanette und Robert, in dieser Ahnentafel kann mann durchklicken nach den Vorfahren
Ahnentafel: Mit jeder älteren Erzeugung verdoppelt die Zahl der Vorfahren. (2 Eltern, 4  Großeltern usw)

 huwelijken m Übersicht der Heiraten sortiert auf dem Namen der Männer
Auf dieser Liste nur Personen welche van Aken genannt werden oder einen Partner haben mit dem Namen van Aken

 huwelijken v Übersicht der Heiraten sortiert auf dem Namen der Frauen
Auf dieser Liste nur Personen welche van Aken genannt werden oder einen Partner haben mit dem Namen van Aken

 actueel Aktuelle und wichtige Sachen, Schwierigkeiten mit meiner Forschung, Ihre Fragen, gesuchte Verwandte usw
Auch auf dieser Seite auch bestimmte  van Akens, nette Geschichten und Wissenswürdigkeiten

 gendringen Die Gendringen Seite, mit Informationen und Links im betreff der ehemaligen Gemeinde
Diese Seite ist sehr geeignet für den Austausch von Informationen mit anderen Genealoge

 kaarten Karten vom  Geldrisch-Klevischen  Bezirk und die Verteilung des Familiennamens van Aken in den Niederlanden

 links Interessante Links  im betreff  Genealogie, Geschichte und Region

 e-mail Hier können Sie Herman van Aken, dem Webmaster, einen E-mail schicken